LET’S MAKE WAVES!


Beste riders van de Surfpoel,
Allereerst ontzettend bedankt voor jullie enthousiaste support!

We krijgen dagelijks e-mailtjes met de vraag of er extra kan worden geholpen bij de bouw. Het feit dat iedereen zo betrokken en enthousiast is geeft ons veel positieve energie en laat zien hoe levend de Nederlandse surfscene is. De allereerste Surfpoel in Nederland komt steeds dichterbij. Zijn jullie klaar voor elke dag perfecte surf?

De afgelopen tijd zijn wij keihard bezig geweest met het procesbouw en alle voorbereidingen daar omheen. Wij hebben ingezet op een ambitieus doel om dit jaar open te gaan omdat wij de eerste wavepool van Nederland willen bouwen. Het bouwproces met zo’n nieuw project blijft op bepaalde vlakken onvoorspelbaar, maar alle ontwikkelingen zijn positief. Inmiddels hebben wij een beter uitzicht over de rest van de bouwperiode en is het doel om in Q1 van 2019 de eerste golven te laten rollen.

SURFPOEL LOGO


De Surfpoel wordt jullie surf hang-out en testcenter. Daar hoort ook een gaaf logo bij!
De mix van de industriële hal en old-school surf sfeer gaven inspiratie tot het Surfpoel logo. Het logo is tot stand gekomen samen met design bedrijf “We-are-amp” op de Binckhorst.

Waarom is de Surfpoel uniek?
Als Surfpoel zijn we een uniek concept in de markt van wavepools. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de Surfpoel de meest duurzame wavepool ter wereld wordt. Dit willen wij bereiken door: hergebruik van materiaal, duurzame materialen, kortere constructietijd en minder energie verbruik tijdens het opwekken van golven. De Surfpoel wordt ook gebruikt om verder onderzoek te doen naar deze verduurzaming.

HET MOOISTE KERSTCADEAU!


Na het voltooien van de crowdfunding zijn wij gestart met het bouwproces. Van de totaal 3000 surf uren zijn er nog surf uren over. Omdat we niet open gaan in dit kalenderjaar willen we tot de officiele opening nog de kans bieden om surf uren te kopen. Geen crowdfunding rewards, maar wel surfuren en surfcoaching. Wil je een heel speciaal kerstcadeau geven dit jaar? Klik op de button naast de video op www.247waves.com en scoor die surfuren.

Heb je nog vragen over de surfuren of weten wat er mogelijk is qua groepen? Reageer op deze nieuwsbrief en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

 

PARTNERSHIPS


De juiste samenwerkingen zijn belangrijk voor 24/7Waves. Dit zijn architecten, constructeurs, ingenieurs maar ook shapers van surfboards en producenten van wetsuits en skateboards bijvoorbeeld. De komende tijd willen we aan jullie bekend maken met welke geweldige bedrijven we samenwerken om van de Surfpoel de perfecte plek te creëren en te zorgen voor progressie in het surfen.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

LET’S MAKE WAVES!


Dear riders of the Surfpool,
First of all, thank you very much for your enthusiastic support!

On a daily basis we receive e-mails with the question whether we need extra help the construction. The fact that everyone is so involved and enthusiastic gives us a lot of positive energy and shows how alive the Dutch surfscene is. The realisation of the first ever Surfpool in the Netherlands is getting closer. Are you ready for perfect surf every day?

In recent times we have been working hard on the construction and all the preparations around it. We’ve committed ourselves to an ambitious goal to open this year because we want to build the first wave pool in the Netherlands. The construction process with such a new project remains unpredictable in certain areas, but all developments are positive. We now have a better view of the rest of the construction period and the goal is to have the first waves in Q1 of 2019.

 

SURFPOEL LOGO


The Surfpool will be your surf hang-out and test center. That includes a cool logo!
The mix of the industrial hall and old-school surf atmosphere has been our inspiration for the Surfpool logo. The logo was created together with the design company “We-are-amp” at the Binckhorst.

Why is the Surfpool so unique?
The Surfpool is a unique concept in the wavepool market. Our goal is to make the Surfpool the most sustainable wave pool in the world. We want to achieve this by: reusing materials, using sustainable materials, a shorter construction time and less energy consumption during the generation of waves. The Surfpool will also be used to conduct further research into this sustainability.

THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS GIFT!


After completing the crowdfunding, we started the construction process. Of the total 3000 surf hours there are still surf hours left. Because we do not open in this calendar year, we want to give you the opportunity to buy surfing hours until the official opening of the Surfpool in Q1 2019. No crowdfunding rewards anymore, but only surfing hours and surf coaching. Do you want to give a very special Christmas present this year? Click on the button next to the video on www.247waves.com and score those surf hours.

Do you have any questions about the surfing hours or do you know what is possible in terms of groups? Send us a message on social media and we’ll respond as quick as we can.

 

PARTNERSHIPS


Having good partnerships is very important for 24/7Waves. These important partners are architects, constructors, engineers but also shapers of surfboards and producers of wetsuits and skateboards for example. In the upcoming period, we want to introduce you to the wonderful companies we’re working with to create the perfect surfspot and to ensure progress and fun in surfing the Surfpool.

Merry Christmas and a Happy New Year!