Deze week is in Den Haag bij de SurfPoel de constructie geleverd van de Wavemaker golfmachine. Het was een belangrijke levering voor het hart van de Surfpoel. Na een lange reis is met heel wat hijs en hefwerk de constructie neerlegt. Binnenkort zal de bouw van de Surfpoel worden voortgezet.